Analizlerle İlgili Hizmet Cihaz Kullanım Bedelleri:

ANALİZ

HİZMET + CİHAZ KULLANIM BEDELİ

DNA İZOLASYONU (Bir örnek için)

20 TL

RNA İZOLASYONU  (Bir örnek için)

20 TL

PCR

20 TL

YATAY/DİKEY ELEKTROFEREZ

20 TL

JEL GÖRÜNTÜLEME

20 TL

RT-PCR (İzolasyon hariç ekspresyon analizi)

20 TL

RT-PCR (İzolasyon hariç mutasyon analizi)

20 TL

FLOW CYTOMETRY(Analiz, bir belirteç, bir tüp için, antikor hariç)

20 TL

FLOW CYTOMETRY (Cell sorting ve analiz, bir belirteç, bir tüp için, antikor hariç)

70 TL

DNA DİZİ ANALİZİ

20 TL

MİKROARRAY (SNP için, chip ve kit hariç)

20 TL

MİKROARRAY (Ekspresyon için, chip ve kit hariç)

20 TL

STEREOMİKROSKOP (Saatlik)

20 TL

INVERTED FLORESAN FAZ KONTRAST MİKROSKOP (Saatlik)

20 TL

LAMİNER FLOW (Saatlik )

20 TL

CO2  İNKÜBATÖR  (Günlük)

20 TL

MİKROPLAKOKUYUCULU FOTOMETRE (Saatlik)


MİKROPLAK OKUYUCULU SPEKTROFLUOROMETRE (Saatlik)

20 TL


20 TL

SPEKTROFOTOMETRE (Saatlik)

20 TL

NANODROP (Saatlik)

20 TL

HOMOJENİZATÖR (Saatlik)

20 TL

LUMİNOMETRE  (Saatlik)

20 TL